# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-32คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :     55        cm.

ความสูง :       12.45           m.