# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-39หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :    54         cm.

ความสูง :       5.32           m.