# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-208 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  110 cm.

ความสูง :  10.95 m.