# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-211 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  29 cm.

ความสูง :  4.54 m.