# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-213 มะรุม

ชื่อต้นไม้ :  มะรุม

เส้นรอบวง :  81 cm.

ความสูง :  4.54 m.