# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-214 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  35 cm.

ความสูง :  4.54 m.