# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-218 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  160 cm.

ความสูง :  7.00 m.