# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-220 เหลืองปรีดิยาธร

ชื่อต้นไม้ :  เหลืองปรีดิยาธร

เส้นรอบวง :  93 cm.

ความสูง :  6.92 m.