# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-232 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  74 cm.

ความสูง :  11.29 m.