# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-235 ยอ

ชื่อต้นไม้ :  ยอ

เส้นรอบวง :  47 cm.

ความสูง :  5.67 m.