# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-254 คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :  64 cm.

ความสูง :  6.87 m.