# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-255 คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง :  95 cm.

ความสูง :  10.33 m.