# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-256 ปีบ

ชื่อต้นไม้ :  ปีป

เส้นรอบวง :  81 cm.

ความสูง :  9.43 m.