# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-259 มะขามป้อม

ชื่อต้นไม้ :  มะขามป้อม

เส้นรอบวง :  35 cm.

ความสูง :  10.20 m.