# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-260 หมาก

ชื่อต้นไม้ :  หมาก

เส้นรอบวง :  50 cm.

ความสูง :  10.20 m.