# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-261 มะเฟือง

ชื่อต้นไม้ :  มะเฟือง

เส้นรอบวง :  22 cm.

ความสูง :  11.61 m.