# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-262 ลีลาวดี

ชื่อต้นไม้ :  ลีลาวดี

เส้นรอบวง :  31 cm.

ความสูง :  7.75 m.