# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-263 ลีลาวดี

ชื่อต้นไม้ :  ลีลาวดี

เส้นรอบวง :  41 cm.

ความสูง :  8.54 m.