# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-264 หมาก

ชื่อต้นไม้ :  หมาก

เส้นรอบวง :  46 cm.

ความสูง :  6.25 m.