# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-265 มะเฟือง

ชื่อต้นไม้ :  มะเฟือง

เส้นรอบวง :  33 cm.

ความสูง :  5.75 m.