# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-266 พุด

ชื่อต้นไม้ :  พุด

เส้นรอบวง :  19 cm.

ความสูง :  5.75 m.