# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-267 -

ชื่อต้นไม้ :  -

เส้นรอบวง :  - cm.

ความสูง :  - m.