# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-268 หมาก

ชื่อต้นไม้ :  หมาก

เส้นรอบวง :  48 cm.

ความสูง :  11.75 m.