# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-270 มะเฟือง

ชื่อต้นไม้ :  มะเฟือง

เส้นรอบวง :  20 cm.

ความสูง :  3.55 m.