# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-272 น้อยหน่า

ชื่อต้นไม้ :  น้อยหน่า

เส้นรอบวง :  19 cm.

ความสูง :  6.30 m.