# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-273 มะกรูด

ชื่อต้นไม้ :  มะกรูด

เส้นรอบวง :  17 cm.

ความสูง :  4.45 m.