# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-274 หมาก

ชื่อต้นไม้ :  หมาก

เส้นรอบวง :  22 cm.

ความสูง :  3.71 m.