# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-275 หมาก

ชื่อต้นไม้ :  หมาก

เส้นรอบวง :  25 cm.

ความสูง :  3.40 m.