# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-276 การะเวก

ชื่อต้นไม้ :  การะเวก

เส้นรอบวง :  36 cm.

ความสูง :  5.35 m.