# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-277 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  37 cm.

ความสูง :  8.05 m.