# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-278 แค

ชื่อต้นไม้ :  แค

เส้นรอบวง :  32 cm.

ความสูง :  5.95 m.