# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-279 แค

ชื่อต้นไม้ :  แค

เส้นรอบวง :  30 cm.

ความสูง :  6.65 m.