# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-280 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  56 cm.

ความสูง :  8.41 m.