# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-281 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :  23 cm.

ความสูง :  5.81 m.