# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-282 มะยม

ชื่อต้นไม้ :  มะยม

เส้นรอบวง :  57 cm.

ความสูง :  7.84 m.