# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-41 พิกุล

ชื่อต้นไม้ :  พิกุล

เส้นรอบวง :     96        cm.

ความสูง :             8.67     m.