# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-43หูกระจง

ชื่อต้นไม้ :  หูกระจง

เส้นรอบวง :      57       cm.

ความสูง :         8.67         m.