# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-45จิก

ชื่อต้นไม้ :  จิก

เส้นรอบวง :    33         cm.

ความสูง :         3.75         m.