# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-47พยุง

ชื่อต้นไม้ :  พยุง

เส้นรอบวง :    32         cm.

ความสูง :         11.15         m.