# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-49พยอม

ชื่อต้นไม้ :  พยอม

เส้นรอบวง :      186       cm.

ความสูง :     12.13             m.