# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-283 มะขามเทศ

ชื่อต้นไม้ :  มะขามเทศ

เส้นรอบวง : 96  cm.

ความสูง :  11.03 m.