# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-284 มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง : 78  cm.

ความสูง :  11.03 m.