# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-287 มะขาม

ชื่อต้นไม้ :  มะขาม

เส้นรอบวง : 72  cm.

ความสูง :  11.53 m.