# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-293 มะรุม

ชื่อต้นไม้ :  มะรุม

เส้นรอบวง : 59  cm.

ความสูง :  10 m.