# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-297 ข่อย

ชื่อต้นไม้ :  ข่อย

เส้นรอบวง : 35  cm.

ความสูง :  8.50 m.