# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-302 คูณ

ชื่อต้นไม้ :  คูณ

เส้นรอบวง : 69  cm.

ความสูง :  4.57 m.