# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
4-304 มะขาม

ชื่อต้นไม้ :  มะขาม

เส้นรอบวง : 180  cm.

ความสูง :  12.05 m.