# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-51พยอม

ชื่อต้นไม้ :  พยอม

เส้นรอบวง :     90        cm.

ความสูง :     12.13             m.