# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-53มะม่วง

ชื่อต้นไม้ :  มะม่วง

เส้นรอบวง :    186         cm.

ความสูง :         12.13         m.