# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
5-54ปีป

ชื่อต้นไม้ :  ปีป

เส้นรอบวง :       102      cm.

ความสูง :      12.13m.